Close

COMIC: 1

BON DIA SHELDON!

QUINS ODS ESTAN SENT REPRESENTATS EN AQUEST COMIC?

Els ODS mostrats en el còmic anterior és la número 13 a la nostra llista, Acció per al clima. Pobre Sheldon haurà de comprar una crema de sol més potent per a no vaporitzar-se quan surti de casa.

INVETIGUEM

Que implica «Acció per el clima» ?

Els objectius estats per l’ONU sobre lobjectiu 13 són els següents

«Enfortir la resiliència i la capacitat d’adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals en tots els països.»

«Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, estratègies i plans nacionals»

«Millorar l’educació, la sensibilització i la capacitat humana i institucional respecte de la mitigació del canvi climàtic, l’adaptació a ell, la reducció dels seus efectes i l’alerta primerenca.»

«Complir el compromís dels països desenvolupats que són parts en la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic d’aconseguir per a l’any 2020 l’objectiu de mobilitzar conjuntament 100.000 milions de dòlars anuals procedents de totes les fonts a fi d’atendre les necessitats dels països en desenvolupament respecte de l’adopció de mesures concretes de mitigació i la transparència de la seva aplicació, i posar en ple funcionament el Fons Verd per al Clima capitalitzant-lo al més aviat possible»

«Promoure mecanismes per a augmentar la capacitat per a la planificació i gestió eficaces en relació amb el canvi climàtic als països menys avançats i els petits Estats insulars en desenvolupament, fent particular recalcament en les dones, els joves i les comunitats locals i marginades.»

El canvi climàtic està afectant a tots els països de tots els continents. Està alterant les economies nacionals i afectant diferents vides. Els sistemes meteorològics estan canviant, els nivells de la mar estan pujant i els fenòmens meteorològics són cada vegada més extrems.

A pesar que s’estima que les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle caiguin al voltant d’un 6% en 2020 a causa de les restriccions de moviment i les recessions econòmiques derivades de la pandèmia de la COVID-19, aquesta millora és només temporal. El canvi climàtic no s’atura. Una vegada que l’economia mundial comenci a recuperar-se de la pandèmia, s’espera que les emissions tornin a nivells majors.

És necessari prendre mesures urgents per a abordar tant la pandèmia com l’emergència climàtica amb la finalitat de salvar vides i mitjans de subsistència.

QUE PODEM FER?