Close

COMIC: 3

UN DIA A LA VIDA DE LOGAN

QUINS ODS ESTAN SENT REPRESENTATS EN AQUEST COMIC?

Els ODS mostrats en el còmic anterior són la número 16 i 10 a la nostra llista, Pau, Justícia i Reduccio de desigualtats. Pobre Logan, esperem que estigui bé quan surti al carrer aquests dies…

INVETIGUEM

Que implica «Pau, Justicia i institucions sòlides» i «Reducció de les desigualtatas» ?

Els objectius estats per l’ONU sobre lobjectiu 16 i 10 són els següents

Els conflictes, la inseguretat, les institucions febles i l’accés limitat a la justícia continuen suposant una greu amenaça per al desenvolupament sostenible.

El nombre de persones que fugen de les guerres, les persecucions i els conflictes va superar els 70 milions en 2018, la xifra més alta registrada per l’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) en gairebé 70 anys.

En 2019, les Nacions Unides van registrar 357 assassinats i 30 desaparicions forçades de defensors dels drets humans, periodistes i sindicalistes en 47 països.

D’altra banda, els naixements d’al voltant d’un de cada quatre nens a tot el món amb menys de 5 anys mai es registren de manera oficial, la qual cosa els priva d’una prova d’identitat legal, que és crucial per a la protecció dels seus drets i per a l’accés a la justícia i als serveis socials.

Sobre l’objectiu 16 els seguents objetius estan en procés

Reduir significativament totes les formes de violència i les corresponents taxes de mortalitat a tot el món

Posar fi al maltractament, l’explotació, la tracta i totes les formes de violència i tortura contra els nens

Promoure l’estat de dret en els plans nacional i internacional i garantir la igualtat d’accés a la justícia per a tots

D’aquí a 2030, reduir significativament els corrents financers i d’armes il·lícites, enfortir la recuperació i devolució dels actius robats i lluitar contra totes les formes de delinqüència organitzada

Reduir considerablement la corrupció i el suborn en totes les seves formes

Crear a tots els nivells institucions eficaces i transparents que rendeixin comptes

Garantir l’adopció en tots els nivells de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats

Ampliar i enfortir la participació dels països en desenvolupament en les institucions de governança mundial

D’aquí a 2030, proporcionar accés a una identitat jurídica per a tots, en particular mitjançant el registre de naixements

Garantir l’accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals

Enfortir les institucions nacionals pertinents, fins i tot mitjançant la cooperació internacional, per a crear a tots els nivells, particularment als països en desenvolupament, la capacitat de prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència

Promoure i aplicar lleis i polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible

Reduir les desigualtats i garantir que ningú es queda enrere forma part integral de la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

La desigualtat dins dels països i entre aquests és un continu motiu de preocupació. Malgrat l’existència d’alguns indicis positius cap a la reducció de la desigualtat en algunes dimensions, com la reducció de la desigualtat d’ingressos en alguns països i l’estatus comercial preferent que beneficia als països de baixos ingressos, la desigualtat encara continua.

La COVID-19 ha intensificat les desigualtats existents i ha afectat més que ningú als pobres i les comunitats més vulnerables. Ha tret a la llum les desigualtats econòmiques i les fràgils xarxes de seguretat social que fan que les comunitats vulnerables hagin de sofrir les conseqüències de la crisi. Al mateix temps, les desigualtats socials, polítiques i econòmiques han amplificat els efectes de la pandèmia.

En el front econòmic, la pandèmia de la COVID-19 ha augmentat significativament la desocupació mundial i ha retallat dràsticament els ingressos dels treballadors.

La COVID-19 també posa en risc els escassos avanços que s’han aconseguit en matèria d’igualtat de gènere i drets de les dones durant les últimes dècades. Pràcticament en tots els àmbits, des de la salut fins a l’economia, des de la seguretat fins a la protecció social, els efectes de la COVID-19 han agreujat la situació de les dones i les nenes simplement a conseqüència del seu sexe.

Les desigualtats també estan augmentant per a les poblacions vulnerables en països amb sistemes sanitaris més deficients i en països que s’enfronten a crisis humanitàries existents. Els refugiats i els migrants, així com els pobles indígenes, els ancians, les persones amb discapacitat i els nens es troben especialment en risc de ser exclosos. A més, el discurs d’odi dirigit als grups vulnerables està en augment.

Sobre l’objectiu 10 els seguents objectius estan en procés

D’aquí a 2030, aconseguir progressivament i mantenir el creixement dels ingressos del 40% més pobre de la població a una taxa superior a la mitjana nacional
10.2 D’aquí a 2030, potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició

Garantir la igualtat d’oportunitats i reduir la desigualtat de resultats, fins i tot eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislacions, polítiques i mesures adequades a aquest respecte

Adoptar polítiques, especialment fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament una major igualtat

Millorar la reglamentació i vigilància de les institucions i els mercats financers mundials i enfortir l’aplicació d’aquests reglaments

Assegurar una major representació i intervenció dels països en desenvolupament en les decisions adoptades per les institucions econòmiques i financeres internacionals per a augmentar l’eficàcia, fiabilitat, rendició de comptes i legitimitat d’aquestes institucions

Facilitar la migració i la mobilitat ordenades, segures, regulars i responsables de les persones, fins i tot mitjançant l’aplicació de polítiques migratòries planificades i ben gestionades

Aplicar el principi del tracte especial i diferenciat per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, de conformitat amb els acords de l’Organització Mundial del Comerç

Fomentar l’assistència oficial per al desenvolupament i els corrents financers, inclosa la inversió estrangera directa, per als Estats amb majors necessitats, en particular els països menys avançats, els països africans, els petits Estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els seus plans i programes nacionals

D’aquí a 2030, reduir a menys del 3% els costos de transacció de les remeses dels migrants i eliminar els corredors de remeses amb un cost superior al 5%

QUE PODEM FER?