Close

QUI ES SHELDON?

Sheldon és un vampir d’uns mísers 592 anys, estant a la seva cúspide de la joventut sé la pasa dormint o anant a menjar a restaurants de classe alta, i a la nit passeja per es carrils més estrets i foscos trobant a molta gent interessen. És una persona molt comprensiva i riallera, a part té un costat melancòlic i romàntic quan vol.

Va néixer el 14 de desembre de 1431

LLEGEIX EL CÒMIC DE SHELDON!